รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอล รุ่น 16 ปี TU AKKARAWAT CUP 2023

슈퍼핫

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาแข่งขันฟุตบอล TU AKKARAWAT CUP 2023 รุ่นอายุ 16 ปี ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ 히스토리 보이즈. 2566 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม SUPERBALL WINNING รายชื่อนักกีฬาดังนี้

 1. นายอนล วงศ์จักรแก้ว ม.5/1
 2. นายกฤษฎิ์ หิรัญวัชรพฤกษ์ ม.5/2
 3. นายเดชาธร จันทร์เจริญ ม.5/5
 4. นายปาณัส โลวะสุภาพ ม.4/2
 5. นายกฤษกร รัตนาวลีกุล ม.4/3
 6. นายกันต์ พุฒิวิทยานันท์ ม.4/3
 7. ด.ช.อริยะ เฉิน ม.3/3
 8. ด.ช.สิปปกร เวสารัชชานนท์ ม.3/4
 9. ด.ช.ณัฐพัชร์ ดีสะท้าน ม.3/4
 10. ด.ช.รัชพล ฟ้ากระจ่าง ม.3/4
 11. ด.ช.ธนัทบัญญวัต ภาแก้ว ม.3/4
 12. ด.ช.ปัณณ์ญพัธ ศรีหรั่งไพโรจน์ ม.3/4
 13. ด.ช.รัฐนันท์ ไชยวสุ ม.3/5
 14. ด.ช.อนุวิท ไสหยาด ม.3/5
 15. ด.ช.ศุภกฤต กันฐพงศ์ ม.2/5
 16. ด.ช.กฤตภัทร วงษ์รักไทย ม.2/5

โดยมีมาสเตอร์ฐิติกร พุกพูน เป็นครูผู้ฝึกสอน

Christmas Santa

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School