ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน

unity personal 다운로드

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 มาสเตอร์ขจรศักดิ์ จากกิ่งเรืองโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มิสมณี เงากระจ่าง ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ Miss Li Yonghong ร่วมกับ โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ จัดประชุมเพื่อชี้แจง แนะนำข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 15 ถึงวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ Autocad for free. 2566 ที่ Guangdong University of Foreign Studies มหานครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมอัลเบรา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

chipset driver

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School