กิจกรรมห้องสมุดมาร์เกรีตา

Windows Media

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล มอบรางวัลสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ร่วมกิจกรรมของห้องสมุดมาร์เกรีตา ณ ห้องสมุดมาร์เกรีตา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ดังนี้

 

ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำเดือน มิถุนายน – กันยายน 2566

  • เรื่อง มหาราชในประวัติศาสตร์ชาติไทย เล่ม 2 การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 4 ผ้าไทย ศิลปะการทอผ้าไทย เล่ม 15 21 และการแพทย์แผนไทย เล่ม 12 ชนะเลิศ : ด.ช.กลทีบ์ ชำนาญกิจ ป.4/3 
  • เรื่อง มหาราชในประวัติศาสตร์ชาติไทย เล่ม 2 รองชนะเลิศ : ด.ช.รวิภัทร เอกธรรมสุทธิ์ ป.6/3

 

กิจกรรมนิทานของคุณแม่มาร์เกรีตา

  • เรื่อง บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประชาธิปไตย คืออะไร ส่งมอบอำนาจสู่มือประชาชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เดือนมิถุนายน 2566 ได้รับรางวัลดังนี้

ชนะเลิศ : ด.ช.พศิณ สุขสิริพงศ์ ป.1/3

รองชนะเลิศ : ด.ชงภาสุ ธรรมาชีพเจริญ ป.1/3

ชมเชย : ด.ช.ตฤณ เกษเสถียร ป.2/2

 

  • เรื่อง เมืองนิรมิต แห่งจิตตนคร และ สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา การ์ตูนธรรมะ พระนิพนธ์ในองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เดือนกรกฎาคม 2566 ได้รับรางวัลดังนี้

ชนะเลิศ : ด.ช.พีราพัชร์ ชังชู ป.1/4

รองชนะเลิศ : ด.ช.พัชร์ดนัย กรัณฑรัตน์กุล ป.1/4

 

  • เรื่อง My Mom ประดิษฐ์การ์ดบอกรักแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เดือนสิงหาคม 2566 ได้รับรางวัลดังนี้

ชนะเลิศ : ด.ช.ณคุณ  พัชรอาภา ป.2/4

รองชนะเลิศ : ด.ช.พัฒน์ชกรณ์ เลิศเจริญยงศ์ ป.3/1

ชมเชย : ด.ช.พาศิลป์ ด้วงคต ป.2/4 และ ด.ช.คุณากร แต้มช่วย ป.2/4

google docs 다운로드 Download web logic 영화 로마 스타크래프트 빨무

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School