“มัคคุเทศก์ แนะนำสถานที่” และ “แสดงความสามารถด้านดนตรี” กิจกรรม Open House

Download The Trap of Manhood

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณพ่อศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน “มัคคุเทศก์ แนะนำสถานที่” และ “แสดงความสามารถด้านดนตรี” ในกิจกรรม Open House เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่ครอบครัว ซ.ด connection. ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

 

– นักเรียนร่วมกิจกรรม Open House 2023 “มัคคุเทศก์ แนะนำสถานที่”

 1. ด.ช.ชินดนัย วศินวงศ์ ป.2/1
 2. ด.ช.ธีศ์ภพ โรจนเรืองวงศ์ ป.2/2
 3. ด.ช.ศุภกร หอโสภณพงษ์ ป.2/2
 4. ด.ช.เธียรวิชญ์ หนูแดง ป.2/3
 5. ด.ช.ปัญณวัฒน์ กาญจนาพันธ์โชค ป.2/3
 6. ด.ช.ณฐพงศ์ บูรณะประเสริฐสุข ป.2/4
 7. ด.ช.พัฒน์ชกรณ์ เลิศเจริญยงศ์ ป.3/1
 8. ด.ช.พิชญุตม์ ประสงค์สุขสันต์ ป.3/2
 9. ด.ช.รณกฤต ทองสวัสดิ์ ป.3/3
 10. ด.ช.กวีวัธน์ ประทีปมโนวงศ์ ป.3/3
 11. ด.ช.กฤษฎา รวีสวัสดิ์ ป.5/1
 12. ด.ช.ณัฐรัชต์ แซ่เต็ง ป.6/1
 13. ด.ช.ชินท์ณภัทร มหธนาคม ป.6/4
 14. ด.ช.โชคชัย ทวีชลพิสิฐ ม.2/4
 15. ด.ช.อเล็กซานเดอร์ อาซามิ อาซาซี่ ม.1/1
 16. ด.ช.กรวัชระ ชัยพรแก้ว ม.2/1
 17. ด.ช.พฤธา พิพัฒธนาธร ม.2/4
 18. ด.ช.ณภัทร ศรีขำ ม.3/1
 19. ด.ช.ศุภพล บินชัย ม.3/2
 20. ด.ช.นิติพัฒน์ พัชรปัญญวัฒน์ ม.3/5
 21. นายวรรณธวรรษ งามทรัพย์ทวีคูณ ม.5/1
 22. นายณราเมศ ทีฆธนานนท์ ม.5/1
 23. นายออรี่ ภาภัทร ชาร์ดาแนนด์ ม.5/2
 24. นายธนัช โพธิ์ศรี ม.5/2
 25. นายมุสตาฟา อัล-ซาฟาร์ ม.6/4

 

 

– นักเรียนร่วมกิจกรรม Open House 2023 “แสดงความสามารถด้านดนตรี”

 1. ด.ช.พีร์นิธิ อ่อนละเอียด ป.5/5
 2. ด.ช.วงศ์วรุตม์ แสงชัน ป.6/5
 3. ด.ช.รมณ์ทะเล ทรงสวัสดิ์วงศ์ ม.1/2
 4. ด.ช.สิริ สุทธีวงศ์ ม.1/3
 5. ด.ช.บุษกร เหมวัสดุกิจ ม.1/3
 6. ด.ช.ริซวาน เช็คซ์ ม.1/5
 7. ด.ช.ธนวัฒน์ พันธ์ขาม ม.1/5
 8. ด.ช.สุธวัช รุ่งเรือง ม.2/4
 9. ด.ช.เรย์อาน เช็คซ์ ม.3/3
 10. นายพนธกร เดชคิด ม.4/2
 11. นายภาธร เกตุราทร ม.4/2
 12. นายมหานคร จรูญชาติ ม.5/5
 13. นายโชคชัย อัศวพรชัย ม.6/5
 14. นายพชรพล โพธิปลัด ม.6/5

Download more bars

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School