กิจกรรมตามรอยพระบาท

Download the Windows 8.1 Korean language pack

ด.ช.ศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์ ป.4/1 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมตามรอยพระบาท เพื่อส่งเสริมการทำความดี ตามรอยศาสตร์พระราชา ในงานแถลงข่าวเดินวิ่งการกุศล “ตามรอยพระบาท ณ เขาค้อ ครั้งที่ 2 “ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเขาค้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ Doctor 5 Episode. 2566

Deco Pick

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School