คว้ารางวัล Insightful Analysis Award โครงการ International Friends for Peace 2023

마리오 카트 nds 다운로드

ด.ช.รมณ์ทะเล ทรงสวัสดิ์วงศ์ ม.1/2 ได้รับรางวัล Insightful Analysis Award พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากการนำเสนอโครงการและนวัตกรรมลดความรุนแรงในโรงเรียน โครงการ International Friends for Peace 2023 เข้าค่ายภาษาอังกฤษตัวแทนเยาวชน Peace Leader Camp 2023 หัวข้อ Empower Youth : Inside Out Unplugs Cyberbullying ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 ถึงวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ device driver. 2566 ณ โรงแรม Buddy Oriental Riverside จ.นนทบุรี และนำเสนอโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ Download Minecraft 1.7.10 Escape Map. 2566 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีมาสเตอร์สุรชัย ตันฑะเสน เป็นครูที่ปรึกษา

 

โครงการนี้เป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1-4 จากจำนวน 1,600 คน 109 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งต้องผ่านการทดสอบรอบแรกด้วยการเขียน Essay 200 คำ จากนั้นรอบ 2 เรียนออนไลน์ ทำ video clip และผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 40 คน มาเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ทำกิจกรรมกลุ่ม รับฟังการบรรยายพิเศษ จากนั้นประกวดการนำเสนอโครงการและนวัตกรรมลดความรุนแรงในโรงเรียน พร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ซึ่งกลุ่มของ ด.ช.รมณ์ทะเล สามารถนำเสนอผลงานเป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการ

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School