ป.4 สอบทักษะภาษาอังกฤษ Movers

Warband

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Young Learners สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับ Movers ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ download glew. 2566 ณ อาคารมารีย์ฯ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Download the java file

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School