ลูกเสือ ม.2 เข้าค่ายพักแรม

Download the smartphone virus

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดค่ายพักแรมฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 จำนวน 122 คน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ grafana 다운로드. 2566 ณ ค่ายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ก่อนเดินทางได้รับโอวาทข้อคิดจากมาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการฝึกให้ลูกเสือได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ฝึกระเบียบแถว ฐานทดสอบกำลังใจ พิชิตเขาชะโงก กระโดดหอ วอล์กแรลลี่ กิจกรรมรอบกองไฟ กีฬาฮาเฮ​ ซึ่งสามารถนำประสบการณ์จากการเข้าค่ายพักแรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี

어벤져스2

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School