สังคมเสริมปัญญา ครั้งที่ 27 ระดับประถมศึกษา

Download hdclone

ผลการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด

 1. ด.ช.ปุญย ธนะนิรันดร์ ป.6/2 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 ของประเทศ ได้รับโล่รางวัลจาก พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอันดับที่ 1 ของโรงเรียน
 2. ด.ช.ชยทัต บำเพ็ญผล ป.6/2 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 ของประเทศ ได้รับโล่รางวัลจาก พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอันดับที่ 1 ของโรงเรียน
 3. ด.ช.ปรินทร์ ตรีทิพยบุตร ป.6/1 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาค อันดับที่ 3 ของโรงเรียน
 4. ด.ช.โพธ โอ่เอี่ยม ป.6/2 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. ด.ช.ปุณณพัฒน์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6/2 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

อันดับ 1-3 ในโรงเรียน

 

 1. ด.ช.เธียรวิชญ์ หนูแดง ป.2/3 อันดับที่ 1 ของโรงเรียน
 2. ด.ช.ชินดนัย วศินวงศ์ ป.2/1 อันดับที่ 2 ของโรงเรียน
 3. ด.ช.ภูมิพัฒน์ ป้อทองคำ ป.2/2 อันดับที่ 3 ของโรงเรียน
 4. ด.ช.นิรัช คณิวิชาภรณ์ ป.3/1 อันดับที่ 1 ของโรงเรียน
 5. ด.ช.พิชญุตม์ ประสงค์สุขสันต์ ป.3/2 อันดับที่ 1 ของโรงเรียน
 6. ด.ช.อินทศรณ์ แจ่มศิริรัตน์ ป.3/4 อันดับที่ 1 ของโรงเรียน
 7. ด.ช.พุฒิสรรค์ พันธพืช ป.4/2 อันดับที่ 1 ของโรงเรียน
 8. ด.ช.ปัฐน์ ตั้งปนิธานดี ป.4/2 อันดับที่ 2 ของโรงเรียน
 9. ด.ช.อับดุลเลาะห์ อินเด ป.4/4 อันดับที่ 3 ของโรงเรียน
 10. ด.ช.ณฐภัทร ดงปารี ป.5/4 อันดับที่ 2 ของโรงเรียน
 11. ด.ช.บุณยกร สุขสมบูรณ์ ป.5/3 อันดับที่ 3 ของโรงเรียน

노노보이 다운로드 Ms office Hangul version free Download google earth Black Desert Overseas

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School