รางวัลกิจกรรมกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

Download Sudden Attack Dual League

คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิก มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ maven library 다운로드. 2566 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

 

 • การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ “SD Spelling Bee Competition 2023” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 1. ชนะเลิศ ด.ช.ชยพล อารีย์กุล ป.1/3
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ปุณณวิทย์ ติรณวิญญา ป.1/1
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.วรดิษฐ์ พุทธศรี ป.1/1
 4. รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ภูมิรพี วิภวพงศ์ ป.1/4

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 1. ชนะเลิศ ด.ช.รชต วิจิตรพรกุล ป.2/3
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.คุณานนท์ วงศ์ชัย ป.2/1
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ธนพัฒน์ ฟุ้งเกียรติขจร ป.2/1

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 1. ชนะเลิศ ด.ช.ลายเส้น นนท์ปฏิมากุล ป.3/4
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.พิชญุตม์ ประสงค์สุขสันต์ ป.3/2
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ณฐาภพ คะเณย์ ป.3/1

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 1. ชนะเลิศ ด.ช.ปวรปรัช ทรัพย์พานิช ป.4/2
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ชัญชนิต เพชรโชติ ป.4/4
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.พศิน ลิปิวัฒนา ป.4/3

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 1. ชนะเลิศ ด.ช.ภาคิน ภัทรธราศักดิ์ ป.5/3
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.อนาวิล กุศล ป.5/4
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ณกรณ์ ทัตตินาพานิช ป.5/5

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 1. ชนะเลิศ ด.ช.พนากร หลายศิริเรืองไร ป.6/1
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.อทระ บัวสุวรรณ์ ป.6/3
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ธนา คุณสัตยานนท์ ป.6/5
 4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ณคุนห์ มังกรแก้ว ป 윈도우 10 정품인증. 6/4
 5. รองชนะเลิศอันดับ 4 ด.ช.วรท โง้วศิริ ป.6/2

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 1. ชนะเลิศ ด.ช.จักรพรรดิ์ ชินพงษ์พานิช ม.1/1
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.สกุลเกียรติ ปาร์ค ม.1/1
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.นเรศ สายแก้ว ม.1/2

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 1. ชนะเลิศ ด.ช.คทา ลิปิวัฒนา ม.2/1
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ภูตะวัน คาโต้ ม.2/3
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.พฤธา พิพัฒธนาธร ม.2/4

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 1. ชนะเลิศ ด.ช.ปราชญ์ สิงห์โตทอง ม.3/4
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.เมทัส กิจจารักษ์ ม.3/2
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.เมธัส วงศ์ทางทองดี ม.3/3

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 1. ชนะเลิศ นายสิรวิชญ์ มั่งมี ม.4/2
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 นายนนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์ ม.4/1
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธัญชนน เสนาดี ม.4/1

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 1. ชนะเลิศ นายปัณณวัฒน์ สิมะสุวรรณรงค์ ม.5/3
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1นายภาม ปิงสุทธิวงศ์ ม.5/1
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2นายภูมินทรณ์ วรกิจธนาอิทธิ์ ม.5/1

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 1. ชนะเลิศ นายชณัญญู ชินวุฒิ ม.6/1
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 นายลีนวัตร เตชกัมพู ม.6/5
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 นายชนาธิป หลำพรม ม.6/1

 

 

 

 

 • การแข่งขันใบ้คำภาษาอังกฤษ “Word Guessing Contest 2023” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

 1. ชนะเลิศ นายภาม ปิงสุทธิวงศ์ ม.5/1 และ นายรวีโรจน์ เมฆชมภู ม.5/1
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภูริวัฒน์ ฐิติภัทรเมธา ม.6/1 และ นายคทาฤทธี อวยพร ม.6/1
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัฐธพัฒน์ อัจจิมาพร ม.6/3 และ นายมาวิณ บุญญะภานุพล ม.6/3

 

 

 • การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ “SD Singing Contest 2023” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

 1. ชนะเลิศ นายมหานคร จรูญชาติ ม.5/5
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 นายณราเมศ ทีฆธนานนท์ ม.5/1
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัฐพัฒน์ บุศยรัตน์ ม.6/3
 4. ชมเชย นายอภิวิชญ์ เลิศบรรธนาวงศ์ ม.6/3
 5. ชมเชย นายพนธกร เดชคิด ม.4/2

 

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School