ฉลอง 50 ปี ซาเลเซียนสงฆ์

Untold secret

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง 50 ปีแห่งชีวิตซาเลเซียนสงฆ์ 3 องค์ได้แก่ คุณพ่อฟิลิป สมชาย กิจนิชี คุณพ่อแอนโทนี เรสเตลลี และคุณพ่อแพทริก มัชโชนี ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก เวลา 10.00 น 갓피플성경 다운로드. โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกซาเลเซียนร่วมประกอบพิธีมากกว่า 30 องค์ ท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกในประเทศไทยมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

อนึ่ง คุณพ่อฟิลิป สมชาย กิจนิชี เคยเป็นจิตตาธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ระหว่างปีการศึกษา 2516-2518 เคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทยฯ คนที่ 12 ระหว่างปี พ.ศ 한컴 오피스 한글 apk. 2541-2547 ปัจจุบันเป็นรองอธิการบ้านดอนบอสโก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

คุณพ่อแอนโทนี เรสเตลลี เคยเป็นอธิการหมู่คณะเซนต์ดอมินิก อธิการบ้านอภิรติกชนซาเลเซียนเซนต์ดอมินิกระหว่างปีการศึกษา 2524-2528 ปัจจุบันเป็นอธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

คุณพ่อแพทริก มัชโชนี ปัจจุบันเป็นอธิการศูนย์ฝึกวิชาชีพดอนบอสโก (มิตรสัมพันธ์) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School