กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ จัดกิจกรรม “ห้องเรียนการลงทุน”

Windows 10 install.wim

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรม “ห้องเรียนการลงทุน” เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง หลักการลงทุนจากวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าร่วม จำนวน 33 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ 모의고사 시험지 다운로드. 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น.

 

สำหรับกิจกรรมในภาคเช้า คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ได้นำนักเรียนไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนภาคบ่ายได้เรียนรู้และทำกิจกรรมการลงทุนเบื้องต้น อาทิ กิจกรรมการลงทุน ประเมินความเสี่ยง เกมดาวินชี ทายชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมอัลเบรา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

피파16 한글패치

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School