ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

닌텐도 스킨

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้นป.2-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมซาวีโอ โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญอธิการ, คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิกได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน จากนั้นฝ่ายต่างๆ ได้แนะนำระเบียบปฏิบัติ, แผนการเรียนระหว่างวันเสาร์ที่12ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559

Download the ms office 2010 trial Download Kim And Jang Download Is2 Tunnel 헤어지는 중입니다

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School