พิธีขอบคุณครูคำสอน และมอบเกียรติบัตรนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ปีการศึกษา 2566

Download portsentry

ฝ่ายอภิบาล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีขอบคุณครูคำสอน โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ ประธานในพิธี พร้อมกันนี้ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/เหรัญญิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล ร่วมในพิธี สำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นการขอบคุณครูคำสอน ผู้มีบทบาทสำคัญในการอบรมนักเรียนให้เป็นผู้มีความศรัทธาต่อพระเจ้า อีกทั้งมีการมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกให้กับนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ 슈가슈가룬. 2567 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

csi 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School