พระอาจารย์ชาญชัยบรรยายธรรม “อาหารใจสำคัญอย่างไร คุณธรรมที่สำคัญในชีวิต”

Download electric eel

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาศีลธรรม โดยนิมนต์พระอาจารย์ชาญชัย สุธมฺโม วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “อาหารใจสำคัญอย่างไร​ คุณธรรมที่สำคัญในชีวิต” ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ตลอดจนมีการฝึกปฏิบัติสมาธิ​ เพื่อให้นักเรียนรู้จักความอดทนและการมีสติเพื่อใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน โอกาสนี้คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ 클래시 오브 클랜 무료. 2567 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

빙정의 미궁 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School