โรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับประกาศนียบัตรรับรอง หลักสูตรพื้นฐานด้านเตรียมวิศวะ

새창 없이

ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 ถึงวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 มิสสุชาดา ใจคุ้มเก่า มิสจุฑามาศ คงอภิรักษ์ มาสเตอร์ทรงพล ทิพย์มาศโกมล มาสเตอร์พรชัย ชัยชนะ มาสเตอร์มาโนช เอี่ยมประเสริฐ และมาสเตอร์จำเนียร วิริยศ เข้าร่วมการอบรมออนไซต์ ครั้งที่ 1 โครงการห้องเรียนเตรียมวิศวะ Generative Pre-Engineering Development Program หัวข้อ การเขียนโปรแกรม 2 (Programming Engineering) ไมโครคอนโทรเลอร์ 1 (Microcontroller) : พื้นฐานการพัฒนาและเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว การเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เพื่อควบคุม Arduino เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมด้วย Arduino และหัวข้ออินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง IoT Arduino Explore IoT kit จากนั้นมีพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตรพื้นฐานด้านเตรียมวิศวะให้กับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ IMAKE Innovation และคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

윈도우8 무료 맥용 워드 다운로드 Windows 10 LockScreen 영문 추천서 양식

Related Posts

โครงการเปลี่ยนโต๊ะ+เก้าอี้นักเรียนใหม่…จากน้ำใจครอบครัวเซนต์ดอมินิก
Activities, Latest News
โครงการเปลี่ยนโต๊ะ+เก้าอี้นักเรียนใหม่…จากน้ำใจครอบครัวเซนต์ดอมินิก

Dingasta จากแนวความคิดและนโยบายของคณะผู้ใหญ่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School