ม.3-4 แผนการเรียนภาษาจีน ศึกษาเรียนรู้ที่บริษัท ซิโน-ไทยฯ

Ole FamilyBox

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับแผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ด้านภาษาจีน เพิ่มพูนประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน โดยการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาจีน-ออกแบบ (MCA) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาจีน (MCP) จำนวน 12 คน ไปศึกษาเรียนรู้ที่บริษัท ซิโน-ไทย คอมมูนิเคชั่นส์ กรุ๊ป (Sino-Thai Communications Group Co., Ltd.: องค์กรด้านไทยจีน เผยแพร่ข่าวสารไทย-จีน ในนาม “จีนไทยนิวส์” และเป็นผู้แปลข่าวของสำนักข่าวซินหัว) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมตามแนวทางการสอนพิเศษภาคฤดูร้อน เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานการเรียนในปีการศึกษา 2567 โดยมีมณี เงากระจ่าง และ Miss Li Yonghong เป็นครูผู้ดูแล

왕좌의 게임 시즌8 3화 자막 a 태그 hwp 오큘러스 리프트 패트와매트

Related Posts

โครงการเปลี่ยนโต๊ะ+เก้าอี้นักเรียนใหม่…จากน้ำใจครอบครัวเซนต์ดอมินิก
Activities, Latest News
โครงการเปลี่ยนโต๊ะ+เก้าอี้นักเรียนใหม่…จากน้ำใจครอบครัวเซนต์ดอมินิก

Dingasta จากแนวความคิดและนโยบายของคณะผู้ใหญ่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School