ม.4 แผนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์ฝึกบุคลากรด้านการบิน CAE

ajax Excel files

คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มาสเตอร์วทัญญู ศรีทอง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา และ มิสนันทิกา พันธนะหิรัญ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 แผนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ETP) จำนวน 27 คน ไปศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์ฝึกบุคลากรด้านการบิน CAE: Canadian Aviation Electronics พร้อมได้รับคำแนะนำหลักการฝึกนักบินด้วย Flight Simulator เป็นการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ บนพื้นฐานของการขับเครื่องบินจริง ประมวลผลด้วยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ควบคุมการเคลื่อนไหวเสมือนการบินด้วยเครื่องบินจริง ซึ่งเป็นกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนของฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับแผนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ETP) โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ 천일문. 2567 สำหรับเตรียมความพร้อมตามแนวทางการสอนพิเศษภาคฤดูร้อน เสริมสร้างพื้นฐานการเรียนในปีการศึกษา 2567

Download Hotel Deluna 7

Related Posts

โครงการเปลี่ยนโต๊ะ+เก้าอี้นักเรียนใหม่…จากน้ำใจครอบครัวเซนต์ดอมินิก
Activities, Latest News
โครงการเปลี่ยนโต๊ะ+เก้าอี้นักเรียนใหม่…จากน้ำใจครอบครัวเซนต์ดอมินิก

Dingasta จากแนวความคิดและนโยบายของคณะผู้ใหญ่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School