รองชนะเลิศ “Thailand Robot & Coding Challenge 2024”

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 5​ ถึงมัธยมศึกษาปีที่​ 3​ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand Robot & Coding Challenge 2024” ในโครงการ “หนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก” เป็นโครงการฯ ที่คัดเลือกเด็กอายุ 7-17 ปี เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาด้านวิศวกรรม ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้น จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการแข่งขันดังนี้

  • ด.ช.เบญจพงศ์ ยุทธเสน ม.2/4​ รองชนะเลิศอันดับ​ 1 ประเภททีม
  • ด.ช.กฤษพิสิษฐ์ โชคศิลปสาท ป.5/4​ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท AGV ประเภททีม
  • ด.ช.อรรถกฤต วุฒิโชติวณิชย์กิจ ม.1/4​ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม
  • ด.ช.ภีมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช​ ม.3/3​ รองชนะเลิศอันดับ​ 2 การแข่งขัน Coding iDektep League ประเภททีมระดับมัธยมศึกษา
  • ด.ช.ภัทรพงศ์ เที่ยงดี ป.4/4 ด.ช.ณณัฏฐ์ จรูญรัตนพินิจ ป.5/4 และ ด.ช.ศรัณยพงษ์ ยุทธเสน ม.3/4 เข้าร่วมการแข่งขัน

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School