ประชุมครูคำสอน ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ฝ่ายอภิบาลจัดประชุมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการสอนคำสอนสำหรับนักเรียนคาทอลิกในแต่ละระดับชั้น โดยมี คุณพ่อประเสริฐ สมงาม อธิการ คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องงานอภิบาล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School