พนักงานโรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับการอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น Daily English Conversation

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น Daily English Conversation สำหรับพนักงานโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและผู้จัดการ ได้กล่าวเปิดการอบรมสัมมนา

 

จากนั้นเข้าสู่การอบรมสัมมนา โดย ม.สุรชัย ตันฑะเสน และ ม.ฐิติกร กุลดิลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้การใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School