เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567…พร้อมต้อนรับครอบครัวเซนต์ดอมินิก “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง”

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้วยบรรยากาศครอบครัวอบอุ่น เรียนรู้ด้วยความสุข โดยช่วงเช้าคุณพ่อประเสริฐ สมงาม อธิการ ให้โอวาทข้อคิด บอกเล่าถึงความคุ้นเคยเมื่อได้กลับมาที่นี่หลังจาก 48 ปีที่แล้วได้เรียนจบ ม.ศ.5 จากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เราเรียกสถานที่นี้ว่า “บ้าน” จึงขอให้ทุกคนเจริญชีวิตด้วยความเป็นพี่น้องกันและมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนคนในครอบครัว ขอนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ได้เสนอวิงวอนพระเจ้าให้โปรดประทานพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปรีชาญาณ (Wisdom) เพราะการมีปรีชาญาณนำมาสู่ความสำเร็จและความดีงามต่าง ๆ มากมาย

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School