พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน โดยมีคุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในพิธี ในการนี้คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดน้อยประจำโรงเรียน)

Related Posts

Morning Chat 2024
Activities, Latest News
Morning Chat 2024

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Morning Chat 2024 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในการแบ่งปันความรู้ภาษาอังกฤษ

ต้อนรับผู้บริหาร Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์
Activities, Latest News
ต้อนรับผู้บริหาร Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์

คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผู้แทนคณะผู้บริหาร ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School