เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการทำหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง สำหรับการเลือกตั้งได้แบ่งเป็น 4 หน่วยเลือกตั้ง ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา สรุปผลการนับคะแนน ทีมผู้สมัครหมายเลข 1 พรรค SD NEW GEN นายณราเมศ ทีฆธนานนท์ ม.6/1 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน

Related Posts

Morning Chat 2024
Activities, Latest News
Morning Chat 2024

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Morning Chat 2024 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในการแบ่งปันความรู้ภาษาอังกฤษ

ต้อนรับผู้บริหาร Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์
Activities, Latest News
ต้อนรับผู้บริหาร Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์

คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผู้แทนคณะผู้บริหาร ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School