สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2567

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจร่างกาย ทดสอบดันพื้น Sit-up วิ่ง 800 เมตร สำหรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ร.ด.) โดยมี มาสเตอร์เทิดทัย คนล้ำ และ มาสเตอร์วิรุทธ์ นุ่มรอด ให้คำแนะนำดูแลการสมัคร เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

Related Posts

Morning Chat 2024
Activities, Latest News
Morning Chat 2024

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Morning Chat 2024 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในการแบ่งปันความรู้ภาษาอังกฤษ

ต้อนรับผู้บริหาร Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์
Activities, Latest News
ต้อนรับผู้บริหาร Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์

คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผู้แทนคณะผู้บริหาร ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School