อบรมผู้กำกับลูกเสือ

ครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประเภทสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ จัดโดยสโมสรลูกเสือกรุงเก่า ร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 ถึงวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

 

ประเภทสามัญ

  • มาสเตอร์ฐิติกร กุลดิลก
  • มาสเตอร์สรวิชญ์ แสงหิรัญ
  • มาสเตอร์นครินทร์ ตันอนุชิตติกุล

 

ประเภทสามัญรุ่นใหญ่

  • มาสเตอร์เตวิช เขมญาณ
  • มิสรัชนก เพ็งจู

Related Posts

S.D. SPORTS DAY 2024 “เซนต์ดอมินิก รวมพลัง รัก(ษ์)โลก”
Activities, Latest News
S.D. SPORTS DAY 2024 “เซนต์ดอมินิก รวมพลัง รัก(ษ์)โลก”

ฝ่ายกิจการนักเรียน​ ร่วมกับ​ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School