ครูเซนต์ดอมินิกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางประเมิน PISA

มาสเตอร์เทวฤทธิ์ ยิ้มช้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มิสอัจิมา วงศ์ฉายา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และมิสชนากานต์​ ศรวณีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางประเมิน PISA ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมดิไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี

Related Posts

S.D. SPORTS DAY 2024 “เซนต์ดอมินิก รวมพลัง รัก(ษ์)โลก”
Activities, Latest News
S.D. SPORTS DAY 2024 “เซนต์ดอมินิก รวมพลัง รัก(ษ์)โลก”

ฝ่ายกิจการนักเรียน​ ร่วมกับ​ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา

อบรมผู้กำกับลูกเสือ
Activities, Latest News
อบรมผู้กำกับลูกเสือ

ครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประเภทสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ จัดโดยสโมสรลูกเสือกรุงเก่า

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School