ครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเข้าร่วมการประชุม Cambridge Associate Exclusive Meeting 2024

มาสเตอร์สุรชัย ตัณฑะเสน รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มิสสายทิพย์ บุญถนอม งานวิเทศสัมพันธ์ English Program และ มาสเตอร์อติคม เลียบศิรินนท์ ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้าร่วมการประชุมประจำปี Cambridge Associate Exclusive Meeting 2024 จัดโดย Cambridge International Education Cambridge Associate และ SE-ED Academy เพื่อรับทราบข้อมูล และเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ การบริหารงาน การเรียนการสอน เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม Novotel Bangkok Bangna

Related Posts

S.D. SPORTS DAY 2024 “เซนต์ดอมินิก รวมพลัง รัก(ษ์)โลก”
Activities, Latest News
S.D. SPORTS DAY 2024 “เซนต์ดอมินิก รวมพลัง รัก(ษ์)โลก”

ฝ่ายกิจการนักเรียน​ ร่วมกับ​ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา

อบรมผู้กำกับลูกเสือ
Activities, Latest News
อบรมผู้กำกับลูกเสือ

ครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประเภทสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ จัดโดยสโมสรลูกเสือกรุงเก่า

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School