ทดสอบความสามารถทางวิชาการ

윈도우 아파치

โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับ สนามสอบทั่วประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ผลคะแนนมีดังนี้

  • ด.ช.จิรัฏฐ์ คณิศิรินทร์ป.3/5 คะแนน PRE-ประถมศึกษา 58 ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.2 ได้อันดับ 1 ของเขต
  • ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.4/2 คะแนน PRE-ประถมศึกษา 58 วิชาวิทยาศาสตร์ ของระดับชั้น ป.3 ได้อันดับ 1 ของประเทศ และคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.3 ได้อันดับ 2 ของเขต
  • ด.ช.ปัณณ์ อรุณศิริวงศ์ ป.4/1คะแนน PRE-ประถมศึกษา 58 ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.3 ได้อันดับ 1 ของเขต
  • ด.ช.วีระวิชญ์ อัศวภิรมย์ ป.5/1 คะแนน PRE-ประถมศึกษา 58 วิชาวิทยาศาสตร์ ของระดับชั้น ป.4 ได้อันดับ 1 ของประเทศ และคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.4 ได้อันดับ 1 ของเขต
  • ด.ช.นวิน โตศิลานนท์ ม.1/1 คะแนน PRE-ประถมศึกษา 58 ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.6 ได้อันดับ 1 ของเขต
Download Windows 10 1803 88 chapters downloaded Download The Lurie Web ebse 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School