ค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว 2016 ครั้งที่ 14

삼성갤럭시 사진

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว 2016 ครั้งที่ 14 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 181 คน โดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการคิดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559

 

치트엔진 우회버전 Download the time issue music Cadra 도화의 저택

Related Posts

SD Folk Song Show #1
Activities, Latest News
SD Folk Song Show #1

모바일 gta4 다운로드 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงความสามารถด้านดนตรี SD

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School