การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

디엠비

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 8กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประดิษฐ์ ชัยประสิทธิ์โรจน์ อาจารย์ชญาน์นันท์ จิตวิริยนนท์ และอาจารย์สุภาวดี วงษ์ประเสริฐ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติมาเป็นผู้ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์ดอมินิก สรุปผลการตรวจประเมิน โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้ระดับคุณภาพ “ดีมาก”

안드로이드 서버 파일 Download The Hachi Story 원 펀맨 영화 로그

Related Posts

SD Folk Song Show #1
Activities, Latest News
SD Folk Song Show #1

모바일 gta4 다운로드 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงความสามารถด้านดนตรี SD

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School