รางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่

아시아나항공

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ และคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อวันพุธที่ 10 และวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ดังนี้

 • ป.4 แต่งกลอนสี่หัวข้อ “สุนทรภู่ครูกวี”
  – ชนะเลิศ : ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.4/2
  – รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.ณัฐกิตติ์ รัฐกิจวานิชย์ ป.4/3
  – รองชนะเลิศอันดับ 2 : ด.ช.นพณัฐ นามโคตร ป.4/2
 • ป.4 แต่งกลอนสี่หัวข้อ “สุนทรภู่ครูกวี”
  – ชนะเลิศ : ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.4/2
  – รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.ณัฐกิตติ์ รัฐกิจวานิชย์ ป.4/3
  – รองชนะเลิศอันดับ 2 : ด.ช.นพณัฐ นามโคตร ป.4/2
 • ม.1 วาดภาพตามจินตนาการวันสุนทรภู่
  – ชนะเลิศ : ด.ช.ธนธรณ์ ทรัพย์สิน ม.1/3
  – รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.ภูรินท์ เลิศประสิทธิวงศ์ ม.1/6
  – รองชนะเลิศอันดับ 2 : ด.ช.ฐิติวัจน์ เรืองณรงค์ ม.1/3
 • ม.2 วาดภาพตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่
  – ชนะเลิศ : ด.ช.วัฒนวงศ์ เทพวรรณ์ ม.2/1
  – รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.คณิตนันท์ มาลาศรี ม.2/4
  – รองชนะเลิศอันดับ 2 : ด.ช.ภฤศ กิจโกศล ม.2/5
 • ม.3 จัดป้ายนิเทศ
  – ชนะเลิศ : ม.3/1
  – รองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.3/3
  – รองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.3/4
 • ม.4 ประกวดร้องเพลงคำมั่นสัญญา
  – ชนะเลิศ : นายธีมา ธาดาประทีป ม.4/3
  – รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายพงศ์พิภัทร์ ดวงน้ำแก้ว ม.4/2
  – รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายอาทิตย์ ฉัตร์บรรยง ม.4/4
  – ชมเชย : นายบุญชัย อัศวพรชัย ม.4/1
  – ชมเชย : นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.4/5

Download the qt library webzip 다운로드 lg u+ tv 다운로드 Download Fest

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Copyright © 2016-2020. All Rights Reserved.
          Flag Counter