Maths-Whizz พัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์ดีเด่น

Download tv ads

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก พร้อมด้วย คุณหรรษา สุสายันห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และคุณคิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์ดีเด่น ครั้งที่ 1 โครงการ “ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม” Maths-Whizz ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ดังนี้

  • ที่ 1 ด.ช.ศุภัช กวีกิจธวัช ป.4/2 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.75 ปี
  • ที่ 2 ด.ช.ประวีณ สุจริตพาณิชยกุล ป.4/1 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.55 ปี
  • ที่ 3 ด.ช.จิรัฎฐ์ ชินเวศยวงศ์ ป.4/1 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.55 ปี
  • ที่ 4 ด.ช.พลภูมิ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.4/1 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.48 ปี
  • ที่ 5 ด.ช.ยูนูส อับดุล อาซิส ป.4/2 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.21 ปี
  • ที่ 6 ด.ช.ภัทรพล ชัยมี ป.4/2 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.11 ปี

Download qgis 리디북스 다운로드 롬번호 다운로드 파이널컷프로 무료

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School