ค่ายอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิต

Download the song by Seokyung

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ด.ช.ปัณณ์ อรุณศิริวงศ์ ป.4/1, ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ ป.4/1, ด.ช.วงศ์วรัณ อุปวงษ์ ป.4/1, ด.ช.วีรอัศว์ ลิ้มไพบูรณ์ ป.4/1, ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.4/2 และ ด.ช.ภวิศ วิวัฒนาประสิทธิ์ ป.6/1

Return for empire free 윈도우 10 엔터프라이즈 윈도우7 버전별 gsp5 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School