เข้ารอบ 50 คนสุดท้าย Toon Talent Season 1

모바일 gta4 다운로드

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลนักเรียนที่เข้ารอบระดับชั้นประถมศึกษาเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย จากการประกวดวาดภาพต่อเติมจินตนาการหัวข้อ “สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์คในฝัน” กับโครงการ Toon Talent Season 1 จัดโดย สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์ค อเมโซน ได้รับเกียรติบัตร และบัตรสมนาคุณ จำนวน 6 คน : ด.ช.ธีเดช  ธวัชนันทชัย ป.3/2, ด.ช.เมธัส  ฉัตรตระกูล ป.3/3, ด.ช.ธัญชนน  เสนาดี ป.3/5, ด.ช.จิรภัทร  ชิวารักษ์ ป.5/3, ด.ช.พสิษฐ์  จิวัธยากูล ป.5/5 และ ด.ช.ธนัฐ  ธวัชนันทชัย ป.5/6

카프카 세이 베베 글씨팡팡 다운로드 아이폰 크롬 동영상

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School