ต้อนรับพระสังฆราชและนักบวชจากฟิลิปปินส์

Download Empire of the Sun

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ พร้อมผู้แทนครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับพระสังฆราช Patricio Abella Buzon พร้อมคณะนักบวช จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสมาเยี่ยมชมการบริหารงานของโรงเรียน

스파이더 카드놀이 Adobe Photoshop Lightroom Call 2 해리포터 게임

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

java jar 다운로드 คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School