พิธีถวายราชสักการะ และถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

월세계약서 양식

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีถวายราชสักการะ และถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีการกล่าวบทถวายราชสักการะและถวายความอาลัย พร้อมกับบทอธิษฐานภาวนาแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ ในการนี้คณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงเรียนได้พร้อมใจกันร่วมพิธีบนหอประชุมซาวีโอ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559

Acrovetreader 11 맥 크롬 유튜브 다운로드 내 컴퓨터 다운로드 쌍세총비2

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

java jar 다운로드 คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School