ภาษาอังกฤษ TOP TEST

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559 ของ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ผลการแข่งขันมีดังนี้

  • ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ ป 겟아웃 자막 다운로드.4/1 อันดับ 1 ระดับภาคกรุงเทพมหานคร
  • ด.ช.เติมปีติ อัศวเลิศลักษณ์ ป Go to the end.4/1  อันดับ 1 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป 가요 악보 다운로드.4/2 อันดับ 2 ระดับประเทศ
  • ด.ช.เอกภัทร ชัยพิพัฒน์วรกิจ ป ipad 동영상 다운로드.6/1  อันดับ 1 ระดับภาคกรุงเทพมหานคร
  • ด.ช.ภาณุพงศ์ ภมรบุปผาชาติ ม dia.1/2 อันดับ 3 ระดับประเทศ
  • ด.ช.ยูกิ สมัครธัญญกรณ์  ม 쿨에딧.3/1 อันดับ 1 ระดับภาคกรุงเทพมหานคร
  • ด.ช.ปวเรศ บัวเลิศ ม rapi.dll 다운로드.3/1 อันดับ 1 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School