ทดสอบความรู้สังคมศึกษา

Windows gcc

ผลการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2559  ของ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  • ด.ช.ณดณ พิมพ์ธารา ป.3/5 อันดับ 1 ของภาคกลาง
  • ด.ช.เสฎฐวุฒิ วุฒิ ป.3/3 อันดับ 9 ของภาคกลาง
  • ด.ช.รณกฤต ติยานนท์ ป.3/4 อันดับ 9 ของภาคกลาง
  • ด.ช.สิรวิชญ์ นามเจริญชัยสุข ป.6/1 อันดับ 4 ของภาคกลาง
  • ด.ช.ภวิศ วิวัฒนาประสิทธิ์ ป.6/1 อันดับ 4 ของภาคกลาง
  • ด.ช.อิทธิกร พรชัยพิมลพันธ์ ป.6/1 อันดับ 6 ของภาคกลาง
  • ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6/1 อันดับ 9 ของภาคกลาง
  • ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย์ ป.6/1 อันดับ 9 ของภาคกลาง

뽀모도로 타이머 다운로드 Download LogicProx 매드맥스 다운로드 웹 스퀘어 파일

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School