โรงเรียนเซนต์ดอมินิกพร้อมใจรวมพลังแห่งความภักดี

미슐랭 가이드

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก เป็นประธานในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิญาณตนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

exeinfo pe 다운로드 Download the horror game 오블리비언 모드 네이버 메모장 다운로드

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

java jar 다운로드 คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School