ภาษาไทยเสริมปัญญา ม.ต้น

Editvoicepack 다운로드

ผลการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2559 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด

 • ด.ช.กวีรภัทร์ ไชยไธสง ม.1/1 อันดับ 1 ของภาค พร้อมเงินรางวัล
 • ด.ช.กฤตเมธ ช้างเผือก ม.1/2 อันดับ 2 ของจังหวัด และอันดับ 3 ของภาค
 • ด.ช.ชญานนท์ วารีเกษม ม.1/2 อันดับ 4 ของจังหวัด และอันดับ 5 ของภาค
 • ด.ช.ศุภณัฐ ฮันส์ โห ม.1/2 อันดับ 6 ของจังหวัด และอันดับ 7 ของภาค
 • ด.ช.ชวิน สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ม.2/1 อันดับ 1 ของภาค พร้อมเงินรางวัล
 • ด.ช.ภูมิรพี พิมพานทอง ม.2/1 อันดับ 3 ของจังหวัด และอันดับ 5 ของภาค
 • ด.ช.ปภัชพล โอฬารานนท์ ม.2/1 อันดับ 5 ของจังหวัด และอันดับ 7 ของภาค
 • ด.ช.ศาสตราวุฒิ ประคองกลาง ม.2/1 อันดับ 6 ของจังหวัด และอันดับ 8 ของภาค
 • ด.ช.ธีรภัทร ศุภางคเสน ม.2/1 อันดับ 6 ของจังหวัด และอันดับ 8 ของภาค
 • ด.ช.พิทวัส อร่ามรัศมีกุล ม.3/1 อันดับ 5 ของจังหวัด และ อันดับ 6 ของภาค
 • ด.ช.สุภัคพงศ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ม.3/1 อันดับ 9 ของจังหวัด และ อันดับ 10 ของภาค

geometry dash 정식판 무료 다운로드 veracrypt 다운로드 dude 카톡 무료

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School