เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ม.ปลาย

Revenge of the glass

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแข่งขัน

  • นายปัณณทัต จิตตกูล ม.4/1 เข้ารอบเจียระไนเพชร
  • นายอติวัฒณ์ อ่องเล็ก ม.4/2 เข้ารอบเจียระไนเพชร
  • นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.4/5 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์
  • นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.4/5 เข้ารอบเจียระไนเพชร
  • นายจิตรพล พูลวิทยกิจ ม.6/1 เข้ารอบเจียระไนเพชร

rar decompression 크르노 크루세이드 진격의 거인 게임 Download the Hangul trial

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School