สังคมเสริมปัญญา ม.ปลาย

유튜브 원음 mp3

ผลการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2559 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด

 • นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.4/5 อันดับ 1 ของจังหวัด และอันดับ 2 ของภาค
 • นายปัณณทัต จิตตกูล ม.4/1 อันดับ 2 ของจังหวัด และอันดับ 3 ของภาค
 • นายณภัทร ตันพิสุทธิ ม.4/1 อันดับ 4 ของจังหวัด  และอันดับ 5 ของภาค
 • นายปุญญพันธุ์ พิริปุญโญ ม.4/1 อันดับ 5 ของจังหวัด อันดับ 6 ของภาค
 • นายจงเจตน์ คัมภีริชยา ม.4/1 อันดับ 6 ของจังหวัด และอันดับ 7 ของภาค
 • นายกรวิชญ์ วิเศษสุวรรณ ม.4/1 อันดับ 7 ของจังหวัด และอันดับ 8 ของภาค
 • นายปภาวิน พรโชคชัย ม.4/3 อันดับ 8 ของจังหวัด และอันดับ 9 ของภาค
 • นายรังสี เบญจอนันต์พงศ์ ม.4/1 อันดับ 8 ของจังหวัด และอันดับ 9 ของภาค
 • นายธีร์ ธนาธรรมภพ ม.4/4 อันดับ 10 ของจังหวัด และอันดับ 11 ของภาค
 • นายจิรทีปต์ ศรีวชิโรบล ม.5/3 ได้อันดับ 5 ของจังหวัด อันดับ 6 ของภาค
 • นายจิตรพล พูลวิทยกิจ ม.6/1 อันดับ 4 ของจังหวัด และอันดับ 6 ของภาค
 • นายธนพล วัชรโกเมนกุล ม.6/1 อันดับ 9 ของจังหวัด และอันดับ 11 ของภาค

Runtoyu 영화 클라라 Download J.Levitt adobe pdf printer driver

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School