ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์

Download the Kart Rider game

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • นายธัชธน จุลพลัง ม.4/1 ลำดับที่ 51
  • นายปัณณทัต จิตตกูล ม.4/1 ลำดับที่ 60
  • นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.4/5 ลำดับที่ 25
  • นายจิรทีปต์ ศรีวชิโรบล ม.5/3 ลำดับที่ 23 มีสิทธิ์รับทุนปริญญาตรี 30%
  • นายจิตรพล พูลวิทยกิจ ม.6/1 ลำดับที่ 16 รับทุนปริญญาตรี 30%
  • นายธนพล วัชรโกเมนกุล ม.6/1 ลำดับที่ 6 รับทุนปริญญาตรี 30%

Download Symera Unsigned activex control 스크린 미러링 Download the utility

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School