ผลแข่งขันวันกตัญญูต่อพ่อ กลุ่มสาระฯ การงานฯ

리눅스 tomcat8 다운로드

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ ในงานวันกตัญญูต่อพ่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนี้

การประกวดทำการ์ดจากคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “พระคุณของพ่อ”

ด.ช.สรวิศ เกียรติจรูญศิริ ม.1/1

ด.ช.ณชพล พงศ์ไทย ม.2/1

ด.ช.ยูกิ สมัครธัญญกรณ์ ม.3/1

นายรังสี เบญจอนันต์พงศ์ ม.4/1

การประกวดทำการ์ดจากคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “The Memorial of King Graphic Design Art”

นายปาฏิหาริย์ นวราช ม.5/5

นายพิทวัส กุลไกรจักร 6/1

Capture One Pro 10 windows toolkit 2.6 1 다운로드 바이오쇼크 다운로드 Office 2019

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School