ผลแข่งขันวันกตัญญูต่อพ่อ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

UV 집행유애 다운로드

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ ในงานวันกตัญญูต่อพ่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดังนี้

การ์ดทำมือ หัวข้อ “ พระคุณของพ่อ”

ด.ช.ยศวิชญ์ อรุณฉายพงศ์ ป.1/4

ด.ช.สิรวิชญ์ มั่งมี ป.3/3

ด.ช.ดิศพัชร วศินวสุกุล ป.4/1

ด.ช.จิรภัทร ไพศาลทรัพย์ ป.5/1

ด.ช.สิรภพ มนูรัชต์ ป.6/1

วาดภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

นายชัชวีร์ ชลิตพิบูลย์ ม.4/3

นายอธิพัฒน์ เลิศกรกิจจา ม.5/3

นายณภัทร สุดภักดี ม.6/2

นายธนานันต์ พิพัฒน์ประเทือง ม.6/2

Office 2019 Hangul 델파이 5 Cyworld video 캡틴 스터비 더빙

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School