ผลแข่งขันวันกตัญญูต่อพ่อ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

가이버 만화책 다운로드

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ ในงานวันกตัญญูต่อพ่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดังนี้      การแต่งคำขวัญหัวข้อ “พระคุณของพ่อ”

ด.ช.ชยานนท์ จันทร์สาส์น ป.4/2

ด.ช.จิรภัทร เดโชศิลป์ ป.5/1

ด.ช.กวิน  เจตะสานนท์ ป.6/2

การแต่งกลอนสุภาพจำนวน 2 บท หัวข้อ “พระคุณของพ่อ”

ด.ช.สิทธา เกตุราทร ม.1/3

ด.ช.ศรัณย์ ประยูรศิริศักดิ์ ม.2/1

ด.ช.ศรัณย์  ศิริโชติ ม.3/1

ด.ช.พิทวัส อร่ามรัศมีกุล ม.3/1

การแต่งกาพย์ยานี 11 จำนวน 4 บท

นายเศรษฐวุฒิ มนัสปิติสุข ม.4/1

นายรณกฤต นิรุตติเมธี ม.5/3

นายศีลวัศ ยงเกียรติไพบูลย์ ม.6/3

한글 2010 뷰어 Download mp3 from the web 대항해시대 2 아리따 돋움

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School