ป.6 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

Oracle 10g 32 bit กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาโดยพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จากนั้นได้เข้าศึกษาและเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นแด่บูรพมหากษัตริย์และวีรชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้ามากยิ่งขึ้น VIEW MORE PHOTOS 주례사 얼굴없는 보스 seed 다운로드 Download the invoice form

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

ActivitiesLatest News

타이베리안 선 งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6 จำนวน 35 คน ในหัวข้อ ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี “ย้อนรอยเมืองเก่าเล่าเรื่องกรุงศรี 350 ปี มิสซังสยาม” เพื่อเป็นการฟื้นฟูความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก ผ่านทางการเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น หมู่บ้านโปรตุเกส วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา และวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ ในโอกาสรำลึกถึงการสถาปนา “มิสซังสยาม” เสริมสร้างนักเรียนสู่การเป็นศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อ ก้าวออกสู่การประกาศข่าวดี ด้วยการบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตอารยธรรมแห่งความรักกับทุกคนได้ โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา รองอธิการบ้านนาซาเรท บ้านโป่ง เป็นผู้ให้การอบรม คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และคุณครูคำสอน เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี VIEW MORE PHOTOS Download the self-assessment

Read more

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

ActivitiesLatest News

Cabot video โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ โดยให้นักเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีสิทธิในการออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 หน่วยเลือกตั้ง สำหรับชั้นประถมศึกษา และอีก 2 หน่วยเลือกตั้งสำหรับชั้นมัธยมศึกษา รวมเป็นทั้งหมด 4 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งผู้ที่ชนะการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ คือ ทีมผู้สมัครหมายเลข 2 นายรัชพล ชาติพยัคฆ์ ม.6/1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน VIEW MORE PHOTOS Download Rocket League Vane Glory 세바 시 오피스 2019

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ActivitiesLatest News

영화 향수 โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสยามนครินทร์ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นประถมศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 VIEW MORE PHOTOS Go mp3 Download the web server folder 마이크로소프트 엑셀 2013 다운로드 Download msvcr110.dll

Read more

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดคุณพ่ออธิการ คุณพ่อรองอธิการ

ActivitiesLatest News

Cadra เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 และวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/จิตตาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันส่งความสุขแด่คุณพ่อทั้งสองท่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยในช่วงเช้าเป็นการแสดงรำอวยพร กล่าวคำอวยพร พร้อมทั้งร้องเพลงอวยพรวันเกิด ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการส่งความสุขแด่คุณพ่อภายใต้บรรยากาศไทย ๆ สไตล์มนต์รักลูกทุ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความรักของครอบครัวเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 도화의 저택 Free download of Hancom Taza Practice Oracle 10g 32 bit 주례사

Read more

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา Gannon University

ActivitiesLatest News

Download SenseWorld ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา Gannon University คณะผู้ใหญ่ ผู้แทนครู และนักเรียน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Gannon University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS Download The New Zone 스케치 업 2016 32 크랙 픽스아트 맥 프로그램 다운로드

Read more

ประชุมผู้ปกครองเปิดปีการศึกษา

ActivitiesLatest News

jdk 1.7.0_80 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น โอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ของโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 จากนั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้น เพื่อเลือกผู้แทนห้อง และผู้แทนแต่ละระดับชั้น เพื่อมีส่วนร่วมในการประสานงานและร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน VIEW MORE PHOTOS 영화 카니발 Download the photo editing app cura 4.0 꽃보다 할배 리턴즈 다운로드

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เปิดปีการศึกษา ต้อนรับคุณครู และนักเรียนใหม่

ActivitiesLatest News

Download Pokémon Pulgia โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ และเปิดปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธาน ร่วมกับ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก จากนั้นเป็นพิธีต้อนรับคุณครู และนักเรียนใหม่ โดยคณะผู้ใหญ่ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้พร้อมเสกด้ายผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คุณครูใหม่ และนักเรียนใหม่ อีกทั้งเสกและประดับเข็มโรงเรียนแก่นักเรียนชั้น ม.4 อันเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.6 ได้ผูกข้อมือเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับน้องใหม่สู่ครอบครัวเซนต์ดอมินิก โดยมีคณะผู้ใหญ่ให้พรเพื่อรับเป็นลูกของคุณพ่อบอสโก โอกาสนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS 환상 인형 연무 Naruto Durst 생방송 아침이 좋다 Download Ebrien

Read more

English Summer Camp 2018

ActivitiesLatest News

이스 크로니클 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดโครงการ English Summer Camp 2018 ณ สถาบันภาษา Embassy English Hastings Campus เมือง Hastings สหราชอาณาจักร ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 16 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษ บุคคลสำคัญ ตลอดจนวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นอกจากนี้ยังมีการศึกษานอกสถานที่ โดยนักเรียนได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอังกฤษ เช่น Buckingham Palace, หอนาฬิกา Big Ben, London Eye, Bath & Stonehenge, Cambridge, เมือง Oxford, Chelsea Football Field เป็นต้น VIEW MORE PHOTOS affiliate

Read more

อบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 1/2561

ActivitiesLatest News

인텔 그래픽카드 드라이버 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 1/2561 หัวข้อ “Follow The Leader” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา เป็นวิทยากร ระหว่างวันศุกร์ที่ 11 ถึงวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 จากการอบรมครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบป้องกัน รวมถึงการให้การศึกษาอบรมตามแนวทางของคุณพ่อบอสโก นอกจากนี้คุณครูได้รับการอบรมสัมมนาเรื่อง การดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้เกิดทักษะและรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัมพล เลิศเกรียงไกรยิ่ง และทีมงานจากบริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS I’m happy to see Winnie the Pooh Nevertheless 레바의 모험 파이널 다운로드 디즈니 알라딘 게임

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School