จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน

Related Posts

ตรวจสุขภาพฟัน
Activities, Latest News
ตรวจสุขภาพฟัน

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับทันตแพทย์และพยาบาลจากคลินิกบ้านฟัน ได้มาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนชั้น ป.1-2

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School