ค่ายนักขับร้องประสานเสียง “SAVIO CHORUS CAMP ครั้งที่ 8”

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมค่ายนักขับร้องประสานเสียง “SAVIO CHORUS CAMP ครั้งที่ 8” ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยมีนักเรียนชมรมขับร้องประสานเสียง ตั้งแต่ระดับชั้นประถม 2 – มัธยม 6 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมค่ายนักขับร้องประสานเสียง จัดขึ้นเพื่อเป็นการสอนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นให้กับนักเรียน ในเรื่องของการอ่านโน้ตและการเล่นดนตรี พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมบทเพลงต่าง ๆ สำหรับใช้ในการแสดงกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณเบนซ์และคุณนัด จากกลุ่มนักขับร้องวัดดอนบอสโก กรุงเทพฯ มาเป็นวิทยากรแนะนำเทคนิคการร้องเพลงประสานเสียง

Related Posts

ตรวจสุขภาพฟัน
Activities, Latest News
ตรวจสุขภาพฟัน

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับทันตแพทย์และพยาบาลจากคลินิกบ้านฟัน ได้มาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนชั้น ป.1-2

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School